Invoering Belgische Tol veroorzaakt verhoging distributietarieven Belgie (en overige landen met doorvoer door Belgie)

Het leek er even op dat het misschien uitgesteld ging worden maar op 1 april 2016 gaat alsnog de Ecotax Transit Tol in België, een kilometerheffing voor het vrachtverkeer, van start. Met de invoering van de tolheffing geldt dat al het vrachtverkeer dat over de Belgische autowegen rijdt onderhevig is aan een tolheffing. Deze maatregel is volledig buiten onze invloedsfeer en wij zijn dan ook genoodzaakt deze kostenstijging aan onze klanten waarvoor wij transport uitvoeren door te belasten.

De impact van deze kilometerheffing is aanzienlijk, zowel voor de gehele transportsector als voor u als klant. Ondanks de vele protesten tegen deze heffing is deze nu wel een feit. Wij hebben derhalve geen andere keuze dan deze meerkosten in alle redelijkheid door te berekenen in onze transporttarieven.

De invloed van deze kilometerheffing op onze tarieven is als volgt:

  • 7% verhoging op alle distributietarieven met als eindbestemming België
  • Voor transito-zendingen (zoals Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië, Ierland en de Maghreb landen geldt een toeslag van 2,50 euro voor een blokpallet en 2,00 euro voor een europallet. Met een maximum van 30 euro.

Wij gaan er vanuit u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten zich nog belangrijke wijzigingen voordoen dan zullen wij u daarover zo snel mogelijk informeren. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard terecht bij uw vaste aanspreekpunt binnen de Rooy Transport.