DO! Challenge…duurzaam initiatief gemeente Houten

De Rooy Transport is lid van de Houtense DO! Challenge. Een groep Houtense bedrijven die met elkaar initiatieven ontplooien om nog duurzamer te worden.

Wilt u meer weten? https://www.do-challenge.nl

 

DO! Challenge richt zich op het in kaart brengen en uitvoeren van concrete duurzaamheid-acties. Eindresultaat voor de ondernemer is het vernieuwen van de business-strategie waarin het duurzaam denken en werken is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Daarmee wordt de Houtense ondernemer toekomstbestendig!

Meerwaarde creëren. Het gaat niet alleen om winst voor de ondernemer, maar ook om winst voor:

– People

– Planet

– Profit

– Passion