Nieuws en updates

Bijdrage aan het ‘Groenboek’ van TLN

Groenboek TLN 2022

Op 9 december 2022 j.l. heeft TLN voorzitter Elisabeth Post het ‘Groenboek’ overhandigt aan Staatsecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Met dit Groenboek heeft TLN praktijkverhalen gebundeld om de politiek duidelijk te maken welke belemmeringen ondernemers tegenkomen op de weg naar een duurzame bedrijfsvoering. TLN doet hiermee een klemmend beroep op de politiek: de transitie gaan niet snel genoeg! De logistieke dienstverleners willen verduurzamen, maar lopen in de dagelijkse praktijk tegen allerlei problemen aan, die in dit Groenboek worden weergegeven met mogelijke oplossing waar de overheid bij kan helpen.

Ook wij als de Rooy Transport hebben een bijdrage geleverd aan dit Groenboek. Op pagina 64 en 65 vindt u ons verhaal.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Het complete boek lees u hier

Nieuwsuur over Zero-emissiezones, 12-4-2024

Afgelopen vrijdag, 12 april, besteedde Nieuwsuur aandacht aan een onderwerp dat ons, en een groot deel van de Nederlandse logistiek raakt: de zero-emmissiezones. De afgelopen jaren hebben wij al geanticipeerd op deze wetgeving die er vroeg of laat zit aan te komen. Lees meer over onze aanpask.

Interview Transport & Logistiek: via rechtervoet naar alternatieven

Naar aanleiding van het verkrijgen van de vierde star van Lean & Green is Peter de Rooy geïnterviewd door Transport & Logistiek. Lees hier het interview over de he waarom 'groen', de weg ernaar toe en de ontwikkelingen.

Verkeerslessen Dode Hoek voor basisschoolleerlingen

Een ongeval met een kind. Dat wil je niet. Niet als kind, niet als ouder en ook niet als transportbedrijf. Daarom geven we jaarlijks op basisscholen ‘dodehoeklessen’. Doel is kinderen laten beleven dat je niet altijd zichtbaar bent voor de chauffeur en zo ongevallen vermijden. In een prettige samenwerking met lokale scholen in de regio…

Montage batterijen 2e accu-container

Nadat half januari de tweede accu-container is geplaatst zijn nu alle batterijen gemonteerd, wat een belangrijke mijlpaal is voor ons project.

de Rooy Transport- Logistiek op ‘Houten On Stage’

'Houten On Stage' is dé plek waar VMBO leerlingen en bedrijven met elkaar in contact komen. Als regionale werkgever zijn wij uiteraard aanwezig. Om de mooie beroepskansen die transport en logistiek in het algemeen en de Rooy in het bijzonder bieden.

De Rooy Transport ontvangt vierde ster

De Rooy heeft de vierde ster mogen ontvangen van Lean & Green voor haar inzet om haar CO2 uitstoot drastisch te verminderen.