Nieuws en updates

Nieuwsuur over Zero-emissiezones, 12-4-2024

Nieuwsuur_microfoon

Afgelopen vrijdag, 12 april, besteedde Nieuwsuur aandacht aan een onderwerp dat ons, en een groot deel van de Nederlandse logistiek raakt: de zero-emmissiezones. Voor veel ondernemers vraagt dit forse investeringen en aanpassingen in de werkwijze. Ook onze stadsdistributie heeft te maken met deze nieuwe wetgeving. De afgelopen jaren hebben wij al geanticipeerd op deze wetgeving die er vroeg of laat zit aan te komen. Met investeringen in een distributiehuis voor de regio Houten en Utrecht en een (elektrisch) wagenpark bieden we een kostenefficiënte oplossing voor de gehele distributieketen. Meer over onze stadsdistributie lees je hier https://derooytransport.nl/stadsdistributie/

En het Nieuwsuur artikel leest u hier terug: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2516523-zero-emissiezones-komen-eraan-maar-dieselbusjes-zijn-onverminderd-populair

Donderdag 16 mei: Fiets naar je werkdag

De Rooy Transport zet zich ook in om op die dag in de regio Utrecht de meeste fietskilometers bij elkaar te fietsen! Daarom komen we op de fiets naar het werk. Doe je ook mee?

Interview Transport & Logistiek: via rechtervoet naar alternatieven

Naar aanleiding van het verkrijgen van de vierde star van Lean & Green is Peter de Rooy geïnterviewd door Transport & Logistiek. Lees hier het interview over de he waarom 'groen', de weg ernaar toe en de ontwikkelingen.

Verkeerslessen Dode Hoek voor basisschoolleerlingen

Een ongeval met een kind. Dat wil je niet. Niet als kind, niet als ouder en ook niet als transportbedrijf. Daarom geven we jaarlijks op basisscholen ‘dodehoeklessen’. Doel is kinderen laten beleven dat je niet altijd zichtbaar bent voor de chauffeur en zo ongevallen vermijden. In een prettige samenwerking met lokale scholen in de regio…

Montage batterijen 2e accu-container

Nadat half januari de tweede accu-container is geplaatst zijn nu alle batterijen gemonteerd, wat een belangrijke mijlpaal is voor ons project.

de Rooy Transport- Logistiek op ‘Houten On Stage’

'Houten On Stage' is dé plek waar VMBO leerlingen en bedrijven met elkaar in contact komen. Als regionale werkgever zijn wij uiteraard aanwezig. Om de mooie beroepskansen die transport en logistiek in het algemeen en de Rooy in het bijzonder bieden.

De Rooy Transport ontvangt vierde ster

De Rooy heeft de vierde ster mogen ontvangen van Lean & Green voor haar inzet om haar CO2 uitstoot drastisch te verminderen.